FB
FB
YT

Edukacja: Kursy i szkolenia

Program kursu implantologiczno – protetycznego poziom 1
(1 dniowego) – koszt 800zł

 • 9.00 Planowanie zabiegu oraz analiza przypadku klinicznego- prow. Lek. Stom. Kamil Indyk.
 • 9.30 Zabieg ekstrakcji zęba trzonowego z natychmiastową implantacją- gabinet World Dental Otwock- prow. Lek.stom. Kamil Indyk.
 • 11.30 Przerwa kawowa- omówienie zabiegu- pytania.
 • 12.00 Odsłonięcie implantów- kiedy w danym przypadku? Jak? Sposoby, rozwiązania- prow. Lek. dent. Kamil Indyk.
 • 13.30-14.00 Przerwa obiadowa.
 • 15.00 Część protetyczna- pobranie wycisku pod koronę na implancie- metoda otwarta, metoda zamknięta, sposoby, rozwiązania- prow. Lek. dent. Kamil Indyk.
 • 16.00 Pokaz wykonania korony porcelanowej na podbudowie Zr Cyrkon w laboratorium World Dental- prow. Mgr Milena Budrewicz.
 • 17.30 Przerwa obiadowa w restauracji.Sympozium naukowe- wymiana doświadczeń zawodowych, omówienie ciekawych przypadków klinicznych, pytania.
 • 18-18.30 Rozdanie certyfikatów- impreza integracyjna.

Program kursu implantologicznego poziom 2
(1 dniowego) – koszt: 1000zł

 • 9.00 Planowanie zabiegu oraz analiza przypadku klinicznego- prow. Lek. Dent. Kamil Indyk.
 • 9.30 Zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej z natychmiastową implantacją- gabinet World Dental Otwock- prow. Lek.stom. Kamil Indyk.
 • 11.00 Wykorzystanie IPRF i APRF do zabiegów augumentacji kości.
 • 12.00 Przerwa kawowa, poczęstunek.
 • 12.30 Odsłonięcie implantów- kiedy w danym przypadku? Jak? Sposoby, rozwiązania- prow. Lek. dent. Kamil Indyk.
 • 13.30-14.00 Przerwa kawowa.
 • 15.00 Część protetyczna- pobranie wycisku pod koronę na implancie- metoda otwarta, metoda zamknięta, sposoby, rozwiązania- prow. Lek. dent. Kamil Indyk.
 • 16.00 Pokaz wykonania korony porcelanowej na podbudowie Zr Cyrkon w laboratorium World Dental- prow. Mgr Milena Budrewicz.
 • 17.30 Uroczysta kolacja w restauracji. Sympozium naukowe- wymiana doświadczeń zawodowych, omówienie ciekawych przypadków klinicznych, pytania.
 • 18-18.30 Rozdanie certyfikatów- impreza integracyjna.

Program kursu implantologicznego poziom 3
(2 dniowego) Koszt 2000zł

Dzień 1

 • 9.00 Planowanie zabiegu oraz analiza przypadku klinicznego- prow. Lek. Dent. Kamil Indyk.
 • 9.30 Pacjent nr 1 – zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej z natychmiastową implantacją- gabinet World Dental Otwock- prow. Lek.stom. Kamil Indyk.
 • 11.00 Pacjent nr 2 – Implantacja z wykorzystanie IPRF i APRF do zabiegów augumentacji kości- prow. Lek.stom. Kamil Indyk.
 • 12.30 Przerwa kawowa, poczęstunek.
 • 12.00 Prezentacja IPRF , APRF , podstawy biochemiczne, molekularne w chirurgii stomatologicznej.
 • 13.00 Część protetyczna- pobranie wycisku pod koronę na implancie- metoda otwarta, metoda zamknięta, sposoby, rozwiązania- prow. Lek. dent. Kamil Indyk.
 • 16.00 Prezentacja „ ciężkie przypadki protetyczne, jak wybrnąć i nie zaszkodzić pacjentowi? rozwiązania, sposoby, systemy wsparcia protetycznego CAD-CAM” – laboratorium World Dental- prow. mgr Milena Budrewicz.
 • 17.30 Uroczysta kolacja w restauracji. Sympozium naukowe- wymiana doświadczeń zawodowych, omówienie ciekawych przypadków klinicznych, pytania.
 • 18-18.30 Impreza integracyjna.

Dzień 2

 • 10.00 Zajęcia praktyczne w laboratorium World Dental Otwock- na kościach zwierzęcych- prow. Lek. dent. Kamil Indyk.
 • 11.30 Ćwiczenia – wykonywanie IPRF i APRF do zabiegów augumentacji kości, sterowania gojeniem tkanki.
 • 13.00 Przerwa kawowa.
 • 13.30 Sympozium naukowe- wymiana doświadczeń zawodowych, omówienie ciekawych przypadków klinicznych, pytania.
 • 15.00 Zakończenie kursu. Rozdanie certyfikatów.