Nasz Personel:

W naszej klinice pracują wybitni specjaliści

Nasz personel podchodzi do każdego Pacjenta indywidualnie oraz holistycznie, wsłuchując się w Jego potrzeby. Dobro każdego Pacjenta jest dla Nas najważniejsze, dlatego nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe na kursach oraz szkoleniach w Polsce oraz zagranicą.

Mgr Milena Budrewicz

Mgr Milena Budrewicz ukończyła studia magisterskie na wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Zdrowie Publiczne, studia na kierunku fizjoterapia zakończone obroną pracy z wynikiem bardzo dobrym oraz wyróżnieniem. Obecnie Pani Milena Budrewicz od jedenastu lat jest właścicielem kliniki World Dental. Jako jedna z nielicznych osób w Polsce oraz na świecie specjalizuje się w rehabilitacji twarzoczaszki oraz stawu skroniowo- żuchwowego metodą CRAFTA . Posiada czternastoletnią praktykę zawodową z licznymi kursami z zakresu całkowitej odbudowy protetycznej na implantach odbytych w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się również w najnowocześniejszych komputerowych technologiach CAD- CAM jak również napalaniu ceramiki na strukturach z cyrkonu.
W gabinetach World Dental wykonuje terapię zakresu rehabilitacji stawu skroniowo- żuchwowego SSŻ, skomplikowane odbudowy protetyczne oparte na implantach oraz zajmuje się leczeniem patologicznego zgryzu urazowego.
Jej wielką pasją od dziecka jest sport- trenuje triathlon, nurkowanie, freediving, również spełnia się artystycznie malując obrazy oraz rzeźbiąc.

Mec. Kamil Jasiński

Manager projektów w zakresie innowacji oraz biotechnologii.
W World Dental zajmuje się doradztwem prawnym oraz rozwojem innowacji i wdrażaniem nowoczesnych technologii w medycynie.
Hobbystycznie pasjonuje się ochroną środowiska, modelami gospodarki w układach samowystarczalnych,  edukacją i działalnością publiczna.

Lek. Dent. Michał Wojtkiewicz
spec. chirurgii szczękowej

Lek. Stom Michał Wojtkiewicz ukończył studia medyczne na Warszawskiej Akademii Medycznej w 1981. W związku z tym, że miał od dawna sprecyzowane zainteresowania bezpośrednio po skończeniu studiów rozpoczął pracę w Klinice Szczękowej Akademii Medycznej w Warszawie. Dzięki wspaniałym nauczycielom, w których ręce trafił, już w listopadzie 1983 zdał egzamin specjalizacyjny w zakresie chirurgii stomatologicznej. Następnie w ekspresowym tempie, bo już w 1987 roku zdał egzamin specjalizacyjny II st. w zakresie chirurgii szczękowej, oczywiście zachowując prawo do wykonywania zawodu lekarza stomatologa na obszarze RP. Aby zdobywać coraz większe umiejętności przebywał na stypendiach w klinikach w Hamburgu i na Uniwersytecie Mainz w Republice Federalnej Niemiec. Jednocześnie uczestniczył w licznych kursach i kongresach naukowych w Europie i USA.

Jakub Powała

Lekarz Medycyny, Chirurg Onkolog, Lekarz Dentysta

Jakub Powała jest absolwentem Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończył z wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia naukowe, a także absolwentem Wydziału Lekarskiego tej samej uczelni.W trakcie studiów przewodniczył Kołu Naukowemu przy Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, a także był członkiem Koła Naukowego przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej, Koła Naukowego Medycyny Sądowej oraz Koła Naukowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Obecnie kończy specjalizację jako Chirurg Onkolog w Klinice Nowotworów i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie. Odbył staże zagraniczne w Niemczech i we Włoszech. „Patrząc na to obiektywnie, chyba rzeczywiście jestem trochę kujonem, ale to nieunikniona konsekwencja miłości do tego, co się robi.” W tej chwili współpracuje z najwybitniejszymi chirurgami szczękowo-twarzowymi w Polsce, w tym z dr. Maciejem Jagielakiem, Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Bierze udział w licznych operacjach z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii ortognatycznej, w tym zabiegach chirurgicznych z użyciem czynników wzrostu do stymulacji procesów gojenia oraz rekonstrukcjach mikrochirurgicznych twarzoczaszki. Czynny uczestnik licznych konferencji naukowych, autor publikacji medycznych i wielokrotnie nagradzanych wystąpień kongresowych. W naszym Centrum Stomatologii World Dental zajmuje się: implantologią, w tym z zastosowaniem szablonów chirurgicznych, a także chirurgią stomatologiczną, w tym kostnymi zabiegami rekonstrukcyjnymi przygotowującymi do wszczepienia implantu, augmentacją (odbudową) kości i przeszczepami łącznotkankowymi.


Lek. Dent. Oleksandr Yolych

Ukończył Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny na Wydziale Stomatologia z tytułem lekarza dentysty specjalizacja protetyka stomatologiczna.Ukończył liczne kursy międzynarodowe z zakresu preparacji zębów pod korony, wykonywanie koron i mostów na zębach własnych oraz implantach, wykonywanie protez zębowych akrylowych osiadających jak również protez szkieletowych. Od 01.09.2007r. do 31.08.2009r. odbył kurs rezydentury klinicznej. W czasie studiów prowadził zajęcia ze studentami III roku jako asystent w Podyplomowym Oddziale Stomatologii i Protetyki Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego im. D. Halickiego. W klinice World Dental wykonuje zabiegi wybielania zębów lampą BEYOND oraz zabiegi higienizacji jamy ustnej, jak również asystuje przy zabiegach chirurgiczno-protetycznych. Prywatnie lubi dobrą książkę, kino oraz podróże.Lek. Dent. Ewa Grześkowiak - Feluś

Ukończyła w 1979 roku studia stomatologiczne na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. W 1984 roku uzyskała I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej.
Od 1989 roku Pani doktor Ewa zajmuje się protetyką oraz stomatologią zachowawczą.
Nieustannie pogłębia swoją wiedzę na szkoleniach oraz kursach w Polsce oraz zagranicą.

Tech.Dent. Natalia Sieracka

W klinica World Dental zajmuje się projektowaniem cyfrowego uśmiechu w najnowocześniejszej technologii CAD CAM. Ukończyła liczne kursy z zakresu wykonywania uzupełnień protetycznych stałych jak i ruchomych. Na co dzień miła i zawsze uśmiechnięta osoba.