Rehabilitacja bruksizmu

Bruksizm jest parafunkcją zwarciową i polega na nawykowym, niekontrolowanym zaciskaniu zębów oraz zgrzytaniu zębami.

Parafunkcje należą do zaburzeń czynnościowych narządu żucia. Określa się je jako utrwalone odruchy warunkowe mięśni żwaczy lub mięśni jamy ustnej, często jednych i drugich łącznie, które nie pełnią funkcji fizjologicznych tj. żucia, połykania, mowy, ziewania, kichania i kaszlu. Parafunkcje te występują zarówno w dzień, jak i w nocy, często nieświadomie. Wyzwalane są w związku z nadmierną czynnością mięśni żucia i ich zwiększonym napięciem. Miejscem wyzwolenia parafunkcji jest układ limbiczny, odpowiedzialny za stan emocjonalny człowieka. Narastające stany napięć emocjonalnych i nerwowych są tłumione w podświadomości i brak ich rozładowania powoduje, że znajdują ujście podczas snu, pracy lub w innych sytuacjach kiedy nasza świadomość kontroli zanika. Wówczas wyzwalają się nieuświadomione czynności zastępcze – parafunkcje.

Bruksizm uwarunkowany jest czynnością mięśni żucia. Objawy częściej pojawiają się w nocy, ale mogą występować także w dzień. Aktywność mięśni w czasie snu jest wzmożona w porównaniu do czynności mięśni obserwowanej w czasie dowolnych ruchów ciągu dnia. Dotyczy to osób w każdym przedziale wiekowym.
Bruksizm jest następstwem połączonych czynników psychicznych i zgryzowych . Zaliczamy do nich: napięcie psychiczne, nerwowe lub emocjonalne, zwiększone napięcie w mięśniach narządu żucia, miejscowe zaburzenia w narządzie żucia, takie jak wady zgryzu, braki zębowe, bądź węzły urazowe.


W powstawaniu bruksizmu wymienia się istotną rolę czynników psychicznych – agorafobii u mężczyzn oraz nadmiernej wrażliwości na stres u kobiet. Podkreśla się, że w powstawaniu bruksizmu istotną rolę odgrywa osobowość lękowa lub osobowość bardzo ambitna i nastawiona na sukces.

Objawy bruksizmu z reguły są niezauważalne, a osoba dotknięta tą chorobą wszelkie nieprawidłowości zauważa dopiero przy wystąpieniu silnego bólu.

Objawy bruksizmu obejmują: objawy ogólnoustrojowe, objawy ze strony mięśni twarzy i mięśni obręczy barkowej oraz objawy ze strony jamy ustnej.

Wśród niepokojących objawów możemy wytypować trzy główne grupy:

Objawy ze strony jamy ustnej

Efekt ścierania się zębów określany fachowo tarczkami, wytarcia, maceracja śluzówki policzków, anemizacja śluzówki policzków, obnażone korzenie zębów, krwawienie dziąseł najczęściej występujące podczas mycia zębów, ubytki klinowe.

Objawy ze strony mięśni twarzy i mięśni obręczy barkowej

Bolesność występująca w okolicy przyczepów mięśnia żwacza i skroniowego, wyczuwalny wzrost napięcia mięśni obręczy barkowej i jej bóle, przerost mięśni żwacza i mięśnia skroniowego,

Objawy ogólnoustrojowe

Bóle karku, bóle pleców, bóle głowy, zaburzenia słuchu, bóle brzucha, zaburzenia produkcji śliny

Każdy pacjent z bruksizmem powinien być traktowany indywidualnie ze względu na częste współwystępowanie tego zaburzenia w różnych jednostkach chorobowych. Istotna wydaje się analiza chorób współtowarzyszących pod kątem nasilenia objawów bruksizmu. Wczesna diagnostyka i leczenie bruksizmu zapobiega ujawnianiu się lub nasileniu schorzeń układu stomatognatycznego. Nieleczony, utrwalony bruksizm wywołuje poważne zaburzenia w układzie stomatognatycznym.