Tytuł projektu: Promocja oferty firmy NZOZ WORLD DENTAL MILENA BUDREWICZ na rynkach krajów Zatoki Perskiej poprzez udział w ogólnym programie promocji.


Cel projektu:

Celem Projektu jest wypromowanie oferty Wnioskodawcy, tj. innowacyjnych zabiegów stomatologicznych pod marką World Dental, poprzez realizację działań promocyjnych.

Planowane efekty:

  • zwiększenie liczby obsługiwanych pacjentów;

  • podniesienie jakości obsługi pacjentów międzynarodowych;

  • zbudowanie silnej krajowej i międzynarodowej marki World Dental;

  • dywersyfikacja i wzrost wysokości przychodów;

  • nabycie nowych kompetencji wewnątrz organizacji;

  • transformacja kultury organizacji;

Wartość projektu: 414.000,00 PLN brutto

Wkład Funduszu Europejskiego: 331.200,00 PLN brutto