Jak uśmiech zmienia nasze życie?

Poznajcie historię naszego pacjenta - Tomka.
Tomek przez całe życie bał się lekarzy, a dentystów w szczególności... W efekcie stan jego uzębienia to była katastrofa. Na szczęście w ostatniej chwili Tomek trafił do naszej kliniki. Dzięki zaawansowanym technologiom takim jak komputerowe projektowanie implantów, czy też skanowanie jamy ustnej byliśmy w stanie przywrócić uśmiech na twarzy Tomka.
Posłuchajcie jak sam opowiada swoją historię....

Spektakularna metamorfoza uśmiechu

Metamorfoza uśmiechu w World Dental.
Zobaczcie jak najnowocześniejsze technologie komputerowego projektowania uśmiechu zmieniły życie naszej pacjentki.
Zaprojektuj swój uśmiech z nami.

Pacjentka lat 59, z sektora turystyki medycznej- mieszkająca w Belgii.

Wykonaliśmy leczenie implanto- protetyczne z zastosowaniem implantów w odcinkach bocznych w żuchwie oraz koron cyrkonowych projektowanych komputerowo w systemie CAD-CAM na zębach własnych w szczęce.
Pacjentka przyleciała do naszej kliniki do Warszawy dwa razy. Pierwszym etapem była część chirurgiczna - wszczepienie implantów oraz wykonanie uzupełnień tymczasowych. Drugim etapem po okresie około pół roku wykonanie koron na implantach oraz zębach własnych Pacjentki.

Pacjent lat 68 mieszkający w Polsce.

Wykonano leczenie implanto- protetyczne z zastosowaniem pięciu implantów wszczepionych w szczęce.
Leczenie dwuetapowe. Najpierw wszczepiliśmy implanty i zaopatrzyliśmy Pacjenta w uzupełnienie tymczasowe, po okresie pół roku wykonaliśmy most cyrkonowy projektowany komputerowo w systemie CAD-CAM.

Pacjentka lat 36, mieszkająca w Polsce.

Wykonano licówki porcelanowe na zębach własnych projektowane komputerowo w systemie CAD-CAM.

Pacjentka lat 29, mieszkająca w Polsce.

Wykonano korony cyrkonowe E-Max- Prime projektowane komputerowo w systemie CAD-CAM na zębach własnych.

Pacjentka lat 39, mieszkająca w Chicago, USA.

Wykonano korony cyrkonowe E-Max-Prime na zębach własnych projektowane komputerowo w systemie CAD-CAM.

Pacjentka lat 27 , mieszkająca w Polsce.

Pacjentka po leczeniu ortodontycznym przezroczystymi nakładkami Invisalign.
Wykonano korony cyrkonowe E-Max na zębach własnych, projektowane komputerowo w systemie CAD-CAM.

Pacjent lat 37, mieszkający w Polsce.

Wykonano leczenie endodontyczne oraz protetyczne w szczęce na zębach 21 i 22 z zastosowaniem koron cyrkonowych projektowanych komputerowo w systemie CAD-CAM.

Pacjent lat 38, mieszkający we Francji oraz w Polsce.

Wykonano leczenie chirurgiczno-ortodontyczno-protetyczne z zastosowaniem implantów w odcinku bocznym w żuchwie oraz koron cyrkonowych E-Max opartych na implantach oraz zębach własnych Pacjenta.

Pacjent lat 35, mieszkający w Polsce.

Wykonaliśmy leczenie implanto- protetyczne z zastosowaniem implantów w odcinkach bocznych w żuchwie i szczęce oraz  koron cyrkonowych E-Max- Prime projektowanych komputerowo w systemie CAD-CAM na zębach własnych w szczęce oraz żuchwie. Pierwszym etapem była część chirurgiczna - wszczepienie implantów oraz wykonanie uzupełnień tymczasowych.
Drugim etapem po okresie około pół roku wykonanie koron na implantach oraz zębach własnych Pacjenta.

Pacjent 60 lat, mieszkający w Polsce

Wykonaliśmy zabieg usunięcia uzębienia resztkowego u pacjenta z jednoczesnym, obustronnym podnoszeniem dna zatoki szczękowej, obustronna lateralizacja nerwu zębodołowego w żuchwie, augumentacja kości,  wszczepienie 15 implantów firmy @begoimplantsystems.Pacjent na czas gojenia implantów otrzymał uzupełnienia tymczasowe imitujące naturalne zęby. Po okresie 6 miesięcy, osteointegracji implantów rozpoczęliśmy etap protetyczny. Pacjent otrzymał osadzone na implantach mosty tymczasowe z PMMA projektowane komputerowo w systemie CAD-CAM @3shape na czas 3 miesięcy, podczas tego okresu zbieraliśmy dane na bruxcheckerze odnośnie przeciążeń mięśniowo- stawowych . Pacjent otrzymał również zestaw ćwiczeń rehabilitacyjnych które miały na celu przyspieszyć adaptacje organizmu do nowego uzębienia tymczasowego. 
Kolejnym etapem była praca naszego zespołu protetyków , którzy zaprojektowali solidne łączniki indywidualne , na łącznikach nasz zespół wykonał mosty cyrkonowe z @ivoclarvivadent_int Emax Prime w systemie CAD-CAM @3shape z indywidualna charakteryzacja zębów i części dziąsłowej w naszym laboratorium protetycznym World Dental.
Kolejny etap to przykręcenie mostów do implantów , zabezpieczenie oraz zatkanie otworów wlotowych. 

Pacjent lat 67 mieszkający w Polsce

Stan przed zabiegiem

Pacjent w czasie planowania zabiegu z  bezzębiem w szczęce i żuchwie. Chirurg zdecydował wszczepić 14 implantów, na czas gojenia pacjent otrzymał uzupełnienia tymczasowe, imitujące naturalne zęby. Po okresie gojenia implantów, wykonaliśmy łączniki indywidualne na których osadziliśmy mosty tymczasowe z PMMA w celu adaptacji pacjenta do uzębienia.

Efekt końcowy

Ostatnim etapem pracy, było wykonanie w naszym laboratorium protetycznym mostów cyrkonowych z indywidualną charakteryzacją zębów i części dziąsłowej. 

Pacjentka lat 60 mieszkająca od 30 lat w USA

Wymieniliśmy stare korony i most na cyrkonowe, projektowane i charakteryzowane indywidualnie w systemie CAD CAM.