IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA

Implantologia stomatologiczna jest to odbudowa uzębienia na implantach, która pozwala na osiągnięcie trwałego efektu estetycznego oraz na poprawę zaburzonej, poprzez utratę zębów, mechaniki narządu żucia.

Zabieg ten jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, kilkuetapowo. Może obejmować całość jamy ustnej, bądź pojedynczy ubytek. Podstawowym materiałem, z którego wykonywane są implanty stomatologiczne jest tytan (ze względu na swoją biokompatybilność - nie jest rozpoznawany przez organizm jako ciało obce). Atrakcyjna jest relacja ceny leczenia do uzyskanych korzyści i alternatywnych możliwości.

Zabieg implantacji dzielimy na:

  • CZĘŚĆ CHIRURGICZNĄ, czyli wszczepienie implantu w kość szczęki czy żuchwy. Zabieg przeprowadzony jest w sterylnych warunkach na sali operacyjnej, w znieczuleniu oraz osłonie antybiotykowej.
  • CZĘŚĆ PROTETYCZNĄ, czyli przygotowanie protetycznej odbudowy brakujących zębów na podstawie pobranych precyzyjnych wycisków. Następnie w naszym laboratorium World Dental Laboratory technik dentystyczny z ogromną precyzją oraz starannością wykonuje odbudowę koronową uśmiechu. Zarówno kształt jak i kolor są indywidualnie dobierane w ścisłej współpracy z pacjentem tak, aby efekt końcowy był zadowalający.