IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA

Implantologia stomatologiczna jest to odbudowa uzębienia na implantach, która pozwala na osiągnięcie trwałego efektu estetycznego oraz na poprawę zaburzonej, poprzez utratę zębów, mechaniki narządu żucia.

Zabieg ten jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, kilkuetapowo. Może obejmować całość jamy ustnej, bądź pojedynczy ubytek. Podstawowym materiałem, z którego wykonywane są implanty stomatologiczne jest tytan (ze względu na swoją biokompatybilność - nie jest rozpoznawany przez organizm jako ciało obce). Atrakcyjna jest relacja ceny leczenia do uzyskanych korzyści i alternatywnych możliwości.

Zabieg implantacji dzielimy na:

 • CZĘŚĆ CHIRURGICZNĄ, czyli wszczepienie implantu w kość szczęki czy żuchwy. Zabieg przeprowadzony jest w sterylnych warunkach na sali operacyjnej, w znieczuleniu oraz osłonie antybiotykowej.
 • CZĘŚĆ PROTETYCZNĄ, czyli przygotowanie protetycznej odbudowy brakujących zębów na podstawie pobranych precyzyjnych wycisków. Następnie w naszym laboratorium World Dental Laboratory technik dentystyczny z ogromną precyzją oraz starannością wykonuje odbudowę koronową uśmiechu. Zarówno kształt jak i kolor są indywidualnie dobierane w ścisłej współpracy z pacjentem tak, aby efekt końcowy był zadowalający.

Dlaczego warto mieć implanty?
10 powodów dla których warto mieć implanty:

 • Implanty wyglądają, funkcjonują, zapewniają komfort i są odczuwane jak prawdziwe zęby - znacznie poprawa jakości życia.
 • Dodają pewności i wiary w siebie.
 • Przy implantach  ma potrzeby szlifowania zdrowych, sąsiednich zębów, czego wymagają tradycyjne procedury wykonania  koron i mostów.
 • Implanty pomagają w zachowaniu właściwej struktury kostnej, konturu dziąseł, kształtu twarzy ( pacjent wygląda znacznie młodziej)i zapobiegają zanikowi tkanki kostnej szczęki.
 • Implanty przywracają naturalny piękny uśmiech.
 • Przy implantach stomatologicznych nie trzeba stosować kleju mocującego protezy zębowe.
 • Implanty eliminują dyskomfort i uczucie niepewności związane z luźnymi, źle dopasowanymi protezami.
 • Implanty umożliwiają spożywanie zróżnicowanych pokarmów.
 • O implanty dbamy tak jak o swoje naturalne zęby.
 • Implanty są niezawodne i trwałe (mają służyć do końca życia), dlatego w perspektywie długoczasowej są ekonomiczne.

Wskazania do implantacji:

 • Brak pojedynczego zęba.
 • Bezzębie całkowite szczęki lub żuchwy.
 • Braki międzyzębowe o różnej rozległości w żuchwie i szczęce (zastosowanie implantów ma na celu zwiększenie liczby filarów pod przyszły most protetyczny, bądź pojedyncze korony).
 • Brak zawiązka/zawiązków zębów stałych.
 • Nietolerowanie tradycyjnych protez wyjmowanych.

Podczas badania klinicznego oraz analizy zdjęć CBCT (tomografia komputerowa)i tzw. pantomogramu oceniana jest okolica planowanej implantacji, a więc:

 • Ilość i jakość kości w obszarze planowanego zabiegu.
 • Stan oraz jakość zębów sąsiednich (próchnica, ruchomość, płytka nazębna i kamień nad- i poddziąsłowy, zmiany zapalne).
 • Rozmiar i położenie sąsiednich struktur anatomicznych mogących ograniczać możliwości założenia wszczepów (m.in. rozmiar   zatok szczękowych i przynosowych, położenie kanału nerwu zębodołowego dolnego oraz otworu bródkowego). W tych przypadkach możemy napotkać trudności podczas planowania zabiegu w bocznym odcinku szczęki i żuchwy. Bardzo często konieczne są wówczas dodatkowe zabiegi np. augmentacja, czyli odbudowa kości, czy podniesienie dna zatoki szczękowej jak również lateralizacja nerwu zębodołowego.

Procedury implantologiczne zostały omówione w trzech etapach:

 • Diagnostyka i planowanie leczenia
 • Etap chirurgiczny
 • Etap protetyczny

1. Diagnostyka i planowanie etapów leczenia.

Wywiad lekarski:

Na pierwszej wizycie  lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad ogólnomedyczny, aby uzyskać informacje na temat:

 • ogólnego stanu zdrowia
 • przebytych i obecnych chorób (wskazania i przeciwwskazania)
 • przyjmowanych leków
 • nałogów (głównie palenie tytoniu)
 • oczekiwań pacjenta wobec leczenia implantologicznego
Pacjent powinien zgłosić się na pierwszą wizytę z aktualnym badaniem CBCT (tomografią komputerową) oraz pantomogramem.

Badanie lekarskie:

Następnym etapem pierwszej wizyty jest badanie kliniczne, podczas którego oceniamy:ustawienie zębów w zwarciu centralnym (czy jest miejsce na przyszłą odbudowę protetyczną)
 • tkanki miękkie (ruchomość błony śluzowej, jej kolor i grubość, występowanie blizn, owrzodzeń)
 • zęby (ruchomość, próchnica, płytka i kamień nazębny)
 • przyzębie – dziąsła (krwawienie, kieszonki patologiczne)
 • pozycje zębów (nachylenie, stłoczenia, przesunięcia). Rozważamy zawsze ewentualne leczenie ortodontyczne, jako poprzedzające leczenie implantologiczne
 • obszary bezzębne (szerokość i wysokość wyrostka, podcienie, nieregularności). Miejsce, gdzie planujemy wprowadzić wszczep musi być wyjątkowo dokładnie przebadane
 • używane uzupełnienia protetyczne takie jak protezy, mosty.

Diagnostyka radiologiczna i tomografia komputerowa (CBCT):
Podczas pierwszej analizujemy badania diagnostyczne pacjenta CBCT(tomografię komputerową) oraz pantomogram, na podstawie których oceniamy:

 • ilość i jakość kości w miejscu planowanej implantacji
 • stan zębów sąsiednich (przechylenia, stany zapalne)
 • rozmiar i położenie struktur anatomicznych mogących ograniczać nam pracę z implantami (m.in. położenie dna jamy nosowej, rozmiar zatok szczękowych, położenie kanału nerwu zębodołowego dolnego, czy otworu bródkowego)

Na koniec wizyty po przeprowadzeniu wywiadu i badania oraz po analizie zdjęć rentgenowskich i poznaniu oczekiwań pacjenta, lekarz przedstawia różne warianty leczenia biorąc także pod uwagę  możliwości finansowe pacjenta.

2. Etap chirurgiczny

JEDNOETAPOWY: zaletą tej metody jest wykonanie tylko jednego zabiegu chirurgicznego w znieczuleniu, podczas którego umieszczony zostaje implant oraz śruba gojąca (zabliźniająca) lub łącznik protetyczny.

Zdjęcie szwów następuje po 14 dniach, a po 3-6 miesiącach chirurg odsłania implanty i po 2 tygodniach od odsłonięcia implantów protetyk pobiera  wyciski pod ostateczną odbudowę protetyczną na implantach. O wyborze tej metody decyduje lekarz, który ocenia między innymi ilość kości , stabilizację pierwotną implantu, czy ogólną higienę jamy ustnej.

DWUETAPOWY: w tym przypadku podczas pierwszego zabiegu chirurgicznego chirurg wykonuje przeszczep kości w miejscu zaniku w którym ma znajdować się implant. Następny etap to zdjęcie szwów po upływie 2-3 tygodni od zabiegu. Kolejnym etapem jest umieszczenie implantów w miejscu przeszczepu po okresie od 3-6 miesięcy, po 2-3 tygodni zdjęcie szwów. Odsłonięcie implantów następuje po upływie 3-6 miesięcy, kolejnym etapem po 2 tygodniach jest pobranie wycisków przez lekarza protetyka pod korony ostateczne- cyfrowe projektowane komputerowo.


Każdy nasz Pacjent otrzymuje korony tymczasowe na czas gojenia implantów, które są wykonywane w tempie ekspresowym na miejscu w naszym laboratorium. Dzięki temu rozwiązaniu pacjent nigdy nie opuszcza kliniki z widocznym brakiem zęba, co pozwala mu normalnie funkcjonować i zapewnia psychiczny komfort. Podobnie postępuje się przy utracie bocznych zębów. W wielu przypadkach idealne zastosowanie znajdują implanty tymczasowe umieszczane obok właściwych, na których mocuje się prowizoryczne uzupełnienia protetyczne.

3. Etap protetyczny

Podczas tych wizyt pobierane są wyciski, wykonywane przymiarki i następuje oddanie gotowej pracy protetycznej (zwykle trwa to od 1 tydzień 2 wizyty, w zależności od rodzaju i rozległości odbudowy protetycznej).